den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarBasanatomiAndningsapparaten
  Sök
Lunga Minimera

Andningsapparaten Minimera

Hunden har två stycken lungor som fungerar precis likadant som människans. Lungorna delas in i tre flikar som har namn efter placering; spetsflik, hjärtflik och diafragmaflik.

 Pleura/lungsäcken omsluter lungorna och det finns en yttre och en inre. Mellan lungsäckarna är det ett hålrum med ett tryck som är lägre än i lungan. Detta gör att lungorna kan hållas ut och ha den elasticitet som de har. Pleurabladen glider mot varandra utan någon nämnvärd friktion. Det inre fäster på lungytan och det yttre bekläder bröstkorgens insida.

 Luftstrupen är uppbyggd av broskringar som lätt kan skadas då hunden är liten. Längst upp vid gommen finns ett struplock som förhindrar att foder ska komma ner i luftstrupen. Stämbanden sitter även långt upp i strupen.

 Bronkerna leder luften från luftstrupen och luftporten ut i hela lungan genom rör. De förgrenar sig och blir smalare mot slutet. Längst ut sitter alveoler eller lungblåsor.

 Alveolerna är lungans minsta del och är endast några millimeter stora. De är täckta med kapillärer som möjliggör ett utbyte av gas till blodet. Varje lunga har ca 400 miljoner alveoler.

 Andningens reglering

Andningen regleras automatiskt från andningscentrumet i förlängda ryggmärgen, men kan även styras av viljan. Automatiken om hur snabbt eller långsamt hunden andas styrs huvudsakligen av att koldioxiden i blodet påverkar nervceller i andningscentrumet.

Diafragman är platt när den är avslappnad och rundad vid kontraktion. Det gör att när diafragman spänns så dras det in luft och när den slappnar av pumpas luften ut.
 

 Text: Emma Grytsjö

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se