den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarBasanatomiCirkulationsapparaten
  Sök
Kretsloppet Minimera

Cirkulationsapparaten Minimera

Stora och lilla kretsloppet

Blodets väg genom kroppen sker via det stora och lilla kretsloppet. Blodets gång börjar i höger förmak där det syrefattiga blodet kommer från kroppen. När höger förmak drar ihop sig öppnas klaffar så blodet strömmar in till höger kammare. Från höger kammare förs blodet ut till lungartären som leder blodet till lungorna och syresätter blodet. Från lungorna skickas blodet genom lungvenen till vänster förmak. När klaffarna öppnas åker blodet till vänster kammare som har en mycket kraftig muskulatur för att kunna skicka ut blodet i aortan med en väldig fart. Blodet förs via artärer runt i kroppen och förser cellerna med syre och förs tillbaka via venerna till hjärtat.

 

Hjärtat i hunden är en muskel som arbetar som en tvärstrimmig men fungerar som en glattmuskel, vilket menar att det arbetar snabbt och uthålligt. Det består av två förmakar och två kammare som har klaffar mellan sig så inte blodet kan rinna tillbaka. Muskulaturen är betydligt starkare och väggen är tjockare på vänster sidan då trycket är betydligt större där. Från hjärtat går den stora kroppspulsådern aorta.                   

 

Artärer har en tjockare och mer muskulös vägg än vad venerna har då de utsätts för betydligt högre tryck. De ligger även mycket djupare i kroppen för att skyddas. Artärerna delas upp över hela kroppen och för det syrerika blodet runt i kroppen för att tillslut komma till kapillärerna. Allt blod som förs ut från hjärtat färdas i artärer.

 

Kapillärer är de minsta kärl som finns och finns mellan artärerna och venerna. De har en kärlvägg av endast ett cellager för att utbytet av näring, kvävehaltiga slaggprodukter, syre och koldioxid ska komma igenom. Kapillärer finns i hela kroppen och de ligger invävda mellan alla celler.

 

Vener är utrustade med ett klaffsystem som förhindrar blodet att rinna tillbaka. De för tillbaka blodet till hjärtat så allt blod som kommer till hjärtat kommer från vener. Det finns många fler vener i kroppen en vad det finns artärer. Venerna är placerade ytligt på kroppen.

 

Blodtrycket mäts hur stort trycket är i artärerna när hjärtat är i vila och i arbete. Om man har högt blodtryck så finns det mer blod än platts i artärerna och vid lågt för lite blod och för stor artär.

  • Systole är hjärtats arbetsfas och det övre blodtrycksvärdet
  • Diastole är hjärtats vilofas och det undre blodtrycksvärdet

 

Blodet består av mer än 50% av blodplasma och resten är blodkroppar där de röda blodkropparna är huvuddelen. En normal blodvolym är 8% av kroppsvikten.

 

Erytrocyter, röda blodkroppar, har som huvudsaklig uppgift att transportera syre till kroppens celler. Genom det järnhaltiga äggviteämnet hemoglobin binds syre som färdas genom kroppen. Det är hemoglobinet som ger blodet den röda färgen, när det är syresatt är det ljust och mörkare då det är syrefattigt. Erytrocyterna produceras i benmärgen och i mjälten och byts ut efter 130 dagar.

 

Leukocyter, vita blodkroppar, är kroppens försvar och finns i blodet. Tillskillnad mot erytrocyterna kan leukocyterna transporteras genom kapillärväggen för att ta sig till det infekterade stället. De finns två olika sorters leukocyter;

  • Granulocyter står för det omedelbara försvaret genom att ”äta” upp ex. bakterier. De lever endast i några dagar och tillverkas i den röda benmärgen.
  • Lymfocyter tar över vid långvaria sjukdomar och har ett minne så de lär sig känna igen främmande ämnen. Det är därför hunden kan få en livslång immunitet mot vissa sjukdomar. Lymfocyterna tillverkas i lymfknutor och i mjälten.

 

Trombocyter, blodplättar, är små cellfragment som har förmåga att aggregera, klumpa ihop sig. Aggregationen inträffar då små skador i kärlväggen inträffar, då täpper trombocyterna till skadan och förhindrar en blödning. De hjälper även till vid större blödningar då de avger ett ämne som får proteiner att dra ihop sig och blodet koagulerar.

 

Fibrin skarvar ihop trombocyterna när blodet ska koagulera sig.

 

Text; Emma Grytsjö

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se