den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarBasanatomiMag-tarm kanalen
  Sök
Tag-tarm kanalen Minimera

Matstrupen (esophagus) löper framför ryggraden ner genom en öppning i diafragman och slutar vid magsäcken. Fodret förs ner via sväljreflexen och peristaltiska rörelser som är neråtgående muskelsammandragningar, denna rörelse utförs i hela mag-tarm kanalen. Det sker ingen spjälkning av fodret i matstrupen.

Magsäcken hos en vuxen hund stor hund rymmer ungefär upp till en liter foder. Men eftersom tarmen inte kan ta emot allt samtidigt så portioneras fodret ut och efter ca fyra timmar är hela magsäcken tom. I magsäcken är det ett väldigt surt pH värde och det utsöndras slem för att skydda slemhinnan och väggen mot skador. För att spjälka fodret bildas ca tre liter magsaft per dygn, magsaften består av slem, saltsyra och pepsin. I den sura miljön spjälkas proteiner till mindre beståndsdelar som kallas peptider.
När fodret är spjälkat så förs det ner mot den nedre magmunnen pylorus som är en ringmuskel. 

Tolvfingertarmen (duodenum) är den första delen av tunntarmen som är fastvuxen mot den bakre bukväggen i en båge runt bukspottkörtelns högra del. I mitten av tarmen mynnar leverns och bukspottkörtelns utgång, så här tillsätts bukspott och galla.

Tunntarmen (intestinum tenue) är där det första näringsupptaget börjar. Insidan är klädd med tarmludd, willi, som liknar en ryamatta som fodret silas igenom. Det utsöndras tarmsaft som underlättar transporten genom tarmsystemet. Tunntarmen är liksom andra tarmar omklädd av glatt muskulatur som för fodret genom tarmen.

Tjocktarmen (colon) är den grövsta av tarmarna och här absorberas 90% av allt vatten. Fodret går från att vara välling liknande till mera fast substans. Mellan tunntarmen och tjocktarmen finns det en klaff som förhindrar att fodret ska åka tillbaka igen. Här sker inget upptag av näring men det är bakteriefloran som bryter ner och framställer K-vitamin. De kraftiga slemhinnorna för fodret framåt tillsammans med den glatta muskulaturen.
Ändtarmen (rectum) är slutstationen i mag-tarmkanalen. Tarmen används som en förvaringsplats och när den är full så töms den.

Bukspottskörteln (pankreas) har två olika funktioner och det är den exokrina delen som hör till mag-tarmkanalen. Den är belägen på tvären i hundens bukhåla och är som störst vid tolvfingertarmen. Den har som uppgift att utsöndra bukspott som innehåller enzymer, ämnen som spjälkar kolhydrater, protein och fett. Dessa enzymer kallas för amylaser, proteaser och lipaser.

Levern är ett stort och centralt organ som är beläget i bukhålans främre del mot mellangärdet. Levern har som uppgift att rensa de ämnen som kroppen har upp genom att de skickas via portvenen genom levern och ut till hålvenen. Levern har sin egen blodförsörjning av en artär. Den producerar galla som den utsöndrar i tolvfingertarmen.
 

Text; Emma Grytsjö

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se