den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarBasanatomiNjurarna
  Sök
Njure Minimera

Hur fungerar hundens njurar? Minimera

Njurarna är belägna högt uppe i bukhålans tak mot ryggen. De ligger inbäddade i ett fettlager och har ryggmuskulaturen som skydd. Den vänstra njuren är placerad något längre bak än den högra.Njurarna har som uppgift att rena blodet som kommer direkt från stora kroppspulsådern och rinner ut direkt bakre hålvenen.
 

Varje njure består av ca 1 miljon nefronen som utgörs av ett kapillärnystan (glomerulus) omslutet av en dubbelväggig kapsel (bowmans kapsel) som fortsätter i en lång njurkanal (tubulus) omgiven av kapillärer. Flera nefron bildar ett samlingsrör och flera samlingsrör bildar en njurpapill. Huvuddelen av njurkanalerna, glomeruli och bowmans kapslar är belägna i njurbarken. Njurartären går in i njuren och delar in sig i flera kärl som löper mellan njurpapillerna och upp mot barken. De mindre kärlen går mot nefronen och sedan delas de en gång till i glomerulus. Där är blodtrycket så högt att vatten, salter och låg molekylära ämnen pressas genom kapillärväggarna och in i den Bowmanska kapselns hålrum. Det är så blodet filtreras och primärurinen är färdig.

Artärerna som lämnar Bowmans kapsel delar upp sig i ett nytt kapillärsystem som omger tubulus. Dessa kapillärer återförenas i en ven och fungerar som ett vanligt kapillärsystem.
Efter det ska primärurinen gå igenom en sekretion, vilket innebär att kapillär systemet runt tubulus återabsorberas näringsämnen, salter och 99% vatten. Efter detta är den färdiga urinen klar.
 

Text; Emma Grytsjö

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se