den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarBasanatomiSkelett och leder
  Sök
Skelett, ben och leder Minimera

Det finns tre olika typer av ben som utgör hundens rörelseapparat;
• Långa/rör ben är de vanligaste benen i kroppen. De delas in i epifys, ändarna, och diafys, mitten.
• Korta ben är carpalbenen och hasens korta oregelbundna ben
• Platta ben är craniet, sternum, costa, scapula och os coxae.

Benbildningen börjar under fostertiden och sluter sig helt vid 15-20 månader beroende på ras. Det sista benet som sluter sig är femurs proximala del. Hunden får inte tränas innan detta då skelettet är skört och kan ge bestående fel på hunden.

Fogar består av bindväv eller brosk och är en fast förbindelse. Bindvävsfogar är helt orörliga och i broskfogar, symfyser, tillåts en rörelse.

Leder har brosk och ledvätska för att få en sån liten friktion som möjligt. Leden hålls ihop huvudsakligen av muskler. Ledvätskan måste vara i exakt mängd för att spara plats. Ledbrosket fungerar som en disktrasa som vid tryck pressar ut exakt med vätska som behövs.
Om denna funktion slutar fungera svullnar leden och vätskan kan inte gå tillbaka. Detta sker genom överträning och blir ett bestående men. Om man börjar tömma leden måste man vanligtvis fortsätta eftersom kroppen upplever att det saknas så den producerar mer.
Hundar har två olika typer av leder gångjärnsled ex. knäleden och kulled ex. höftled.

 

Text; Emma Grytsjö

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se