den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarHundsporterAgility
  Sök
Atlas Minimera

"Atlas i full aktion"

Agility Minimera

Jag ska gå igenom hur en agilitytävling går till, vad man ska tänka på och vad agility går ut på. Agility är en tävlingsform som är mycket populär och som är öppen för alla. Agility går ut på att hunden på tid tar sig igenom en hinderbana med olika typer av hinder. Det är en fartfylld tävling som bygger på samarbete, harmoni, lyhördhet, lydnad och kontakt mellan förare och hund.   Det är en rolig sport där många olika raser finns representerade. Grundtanken är att det ska vara roligt för både förare och hund. 
Alla hundar får tävla agility, både renrasiga och blandraser, men för att bli champion måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK). I agility kan man tävla både individuellt och i lag. För att en oregistrerad hund ska få tävla i agility så måste den ha en tävlingslicens som man köper via SKK.


Tävlingen


Tävlingarna brukar börja någon gång mellan halv 8 och kl 9. Ungefär en vecka innan tävling har man som tävlande fått hem eller haft möjlighet att läsa ett PM på arrangerande klubbs hemsida. I PM:et får man veta när det börjar och i vilken ordning klasserna startar. Vissa klubbar lägger även ut respektive startnummer, men i de flesta fall får man veta det på plats.
Hunden måste ha fyllt 18 månader för att få starta i en agilitytävling och första gången man startar ska man ha med sig en tävlingsbok. Den kan man oftast köpa på plats annars beställer man den på Svenska Brukshundklubbens (SBK) hemsida, den kostar 20kr.
Det första man ska göra första gången man startar är att mäta in sin hund, ett mätintyg finns i tävlingsboken. En domare mäter hunden och skriver under intyget i tävlingsboken. Varje arrangerande klubb ordnar mätning på morgonen innan tävlingens start, detta för att man ska mäta in om hunden är en small, medium eller large hund. En smallhund ska ligga under 35 cm i mankhöjd, en mediumhund ska ligga över 35 cm och under 43 cm och en largehund ska vara över 43 cm i mankhöjd. Vid 24 månaders ålder ska man sedan slutmäta hunden. Innan varje klass och storlek startar så är det ca 8-10 minuters banvandring vardera.
Under banvandringen ska man memorera banan, vilken väg jag som förare ska springa samt hundens väg. Sedan har start nr 1 ett par minuter på sig innan den ska starta efter banvandring. Efter banvandring går man alltid till inroparen och talar om sitt startnummer så de vet att du är här. På banan sen finns det en domare samt två tidtagare. Runtomkring banan sitter hinderfixare samt publik, så det cirkulerar ganska mycket folk omkring banan som hunden och föraren måste bortse ifrån. Domaren dömer på 3 olika sätt, 5 fel, vägran eller diskvalificering. Vilka fel som döms var och för vad samt hur hindrena ser ut hittar man i Bestämmelser för agilitytävlingar på SBK’s hemsida, men kan även beställa hem dem där. Dessa är under revidering och kommer i ny tappning under år 2012.

Olika klasser


Agilityklass Individuellt

I den här klassen kan alla hinder finnas med.  Det som utmärker den här klassen är att något kontaktfältshinder, alltså A-hinder, balansbom och vippen, ska finnas med. I klass 1 ska antalet passager av kontaktfältshinder vara 1-3 st och i klass 2 och 3 ska det vara 2-4 st. Banan ska bestå av minst 15 och högst 20 hinderpassager och ska innehålla minst 7 hopphinderpassager.


Hoppklass Individuellt

I den här klassen finns inga kontaktfältshinder med samt bordet är borttaget. Annars är det inget övrigt som skiljer agilityklass från hoppklass.


Agilityklass Lag

Samma regler som i individuellt, skillnaden är att antalet kontaktfältspassager ska vara 2-4 st och svårighetsgraden ska ligga enligt klass 2. I lagklass graderas det inte efter klass 1-3 utan man skapar ett lag som består av 3-4 hundar i samma storlek, där en förare får starta med max 2 hundar. Lagets resultat räknas på de tre bästa ekipagens resultat. Här får alla vara med oavsett om man tävlar klass 1 eller klass 3.
 

Hoppklass Lag

Samma regler för lag gäller här som i agilitylagklassen och precis som i hoppklassen individuellt ingår inga kontaktfältshinder eller bordet.


Klass 1

Alla hundar måste börja i klass 1. Hunden måste vara över 18 månader. Första plats får den som springer snabbast och har minst antal fel, är det flera på samma fel så är det tiden som räknas. För att bli uppflyttad till nästa klass måste man ha gjort 3 lopp med 0 fel bland de 15% bäst placerade, av det totala antalet startande, avrundat uppåt till närmaste heltal. Ett exempel; det är 50 startande i agilityklassen, du får 0 fel och springer inom den angivna tiden. Då måste du vara bland de 8 bäst placerade för att ta en uppflyttningspinne. När du sedan fått 3 uppflyttningspinnar i agility så får du starta klass 2. Detsamma gäller hoppklassen.


Klass 2

Samma regler gäller i klass 2 som i klass 1. För att bli uppflyttad till klass 3 gäller samma regler som i klass 1, du ska ha 3 nollade lopp och vara bland de 15% bäst placerade, av det totala antalet startande, avrundat uppåt till närmast heltal.


Klass 3

I klass 3 jagar man SM-pinnar samt certifikat. Certifikat utdelas till vinnande hund i agilityklass 3 samt hoppklass 3, med 0 fel. Om vinnande hund redan erhållit tre certifikat övergår certifikatet till näst bästa hund med 0 fel, dock lägst till femte placerade hund. Certifikat kan inte utlämnas till oregistrerad hund. För att ta en SM-pinne måste man ha ett resultat bland de 15% bäst placerade ekipagen avrundat uppåt i officiell klass 3. Kvalificerat till SM har man gjort när man har 4 SM-pinnar i agilityklass samt 4 SM-pinnar i hoppklass under den aktuella kvalperioden.


Championat

Certifikat utdelas till vinnande hund i agilityklass 3 samt hoppklass 3, med 0 fel. Om vinnande hund redan erhållit tre certifikat övergår certifikatet till näst bästa hund med 0 fel, dock lägst till femte placerade hund. Certifikat kan inte utlämnas till oregistrerad hund.
Landslaget
Varje år hålls det landslagsuttagningar  på olika ställen i Sverige dit man kan anmäla sig när man har uppnått de kriterier som ställs för att man ska få vara med i VM. Detta kan man läsa mer om på SBK´s hemsida.

Författare: Ulrika Pettersson

Terapeutens tanke:

Agility är en fartfylld och rolig sport, både för hunden och föraren. Hunden måste dock vara smidig och i bra kondition för att allt ska fungera perfekt. Om din hund börjar slarva med kontaktfälten, river hinder eller har svårt med slalomen kan detta bero på muskulära problem. Många hundar med dessa problem kan bli hjälpta av massage.

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se