den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarHundsporterUtstallning
  Sök
Ebba Minimera

"KORAD NUCH INTUCH DKUCH VWW 08
Marikarlos A Winner For Big Heart"

Utställning Minimera

Inledning

Utställningar är en djungel om man inte är insatt i alla regler, färger och rosetter. Jag ska försöka bena ut detta och förklara hur det fungerar. Här kommer jag gå igenom allt från valpklass till Best In Show, 1:a pris till CACIB och vilken ras som hör till vilken grupp.

 
Varför ska man ställa ut sin hund?

Tanken är att utställningarna ska främja aveln på friska och rastypiska hundar. Domaren ska bedömma varje hund efter hur bra den representerar sin ras. Många typiska drag är ärftliga. Man behöver dock inte avla på sin hund bara för att man ställer ut, utan man kan göra det för att man tycker det är roligt att få sin hund bedömd eller för att prata med andra hundintresserade.


Träna inför utställningen?

Om man ska ställa ut sin hund måste hunden kunna vissa saker. Den ska kunna stå stilla och fint. Den ska acceptera att domaren tar i den och kontrollerar tänderna. Den ska också kunna gå fint brevid sin förare i trav, utan att hoppa eller bita i kopplet.
En del domare mäter hunden för att kontrollera att den ligger inom de godkända måtten. Många hundar kan bli rädda för mätstickan, det är därför bra att ha övat på detta hemma. Små hundar ställs ofta på ett bord och därför är det bra att träna sin hund på att stå på ett bord utan att bli rädd.


Utställningen

Alla hundar i den aktuella klassen kommer in i ringen och ställer upp på en rad i nummerordning. Vanligtvis börjar man med att springa runt i ringen på led så fort alla hundar är på plats. Man springer eller går i vänster varv så att hunden travar. Hunden skall trava på förarens vänstra sida, helst i löst koppel, och får inte nosa i backen eller dra framåt.
Man brukar bara springa ett varv inledningsvis. Detta är för att domaren skall få en bild av hur de olika hundarna rör sig i förhållande till varandra.

Individuell bedömning

Nu går domaren igenom hundarna en och en. Han känner igenom den och kollar dess bett och att hanhundarnas testiklar är korrekt utvecklade. Nu görs eventuell mätning. Hunden skall stå stilla och finna sig i att en främmande människa känner över den och tittar den i munnen.Hunden får absolut inte visa några tecken på aggresivitet!
Sedan ska du visa din hund i rörelse. Domaren talar om hur han/hon vill att man springa. Oftast rör man sig på en rak linje bort från domaren och sen tillbaka på samma linje. Detta är för att domaren ska kunna se hur hunden rör sig framifrån och bakifrån..
Sedan brukar man få springa i en trekant för att domaren ska kunna se hunden från sidan.

Uppställandet

Slutligen skall hunden ställas upp fint framför domarbordet och domaren tittar på hunden medan han/hon talar om för ringsekreteraren vad denne skall skriva. Det är nu viktigt att hunden kan stå stilla och visar sin bästa sida för domaren. Hur hunden skall stå är olika för olika raser, en del raser skall stå med oerhört lutande bakkropp, exempelvis schäfer. Andra raser, såsom Engelsk springer spaniel, skall nästan luta framåt. En bra grundregel är dock ”ett ben i varje hörn”. Om man ska korrigera ståendet ska man ta ett ben i taget. Börja med att flytta på höger framben genom att ta i armbågen (aldrig längre ner, är man duktig så kan man ta i bogen), sedan vänster framben, därefter vänster bakben och till sist höger bakben. Naturligtvis korrigerar man bara de ben som har felaktigt läge. Nu skall hunden stå snyggt. Det finns ingen hund som kan stå ”fel” på alla sina fyra tassar samtidigt. Gör den det behöver den en veterinär eller massageterapeut!

När domaren gett sin kritik överlämnars ett plastband/rosett som visar hundens kvalitet. Har man tur får man ett 1:a pris och går då vidare. Mer om detta senare. Kritiklappen får du så att du kan läsa vad domaren har tyckt om din hund. Detta kan ta en stund om det är många hundar i klassen. Domaren skall ju hinna signera alla lappar.
 

Priser, band och rosetter/kroketter

1:a pris rött band Hund av mycket god kvalitet/bäst i klassen
2:a pris blått band Hund av god kvalitet/2:a i klassen
3:e pris gult band Hund av godtagbar kvalitet/3:a i klassen
4: pris grönt band 4:a i klassen
Kan ej prisbelönas brunt band  Hund som av ngn anledning inte kan bedömas
Intet pris (0)  grått band  Hund med fel som gör att den ej får pris
Championkvalitet (Ck)  rosa band  Hund av championkvalitet
Certifikat (cert)  blågult band  Bästa hund med Ck
Hederspris (Hp)  lila rosett  Hund som är lite förmer än övriga i klassen
Hp/Ck  lila-rosa rosett Hp och Ck, ges ofta istället för Ck
CACIB  vit rosett Internationellt Cert
Reserv-CACIB  orange rosett  Om hunden som fått CACIB blir diskvalificerad tillfaller detta den hund som fått reserv-CACIB
BIR-valp  rosa-ljusgul rosett Bäst I Rasen-valp
BIM-valp  vit-ljusgrön rosett Bäst I Motsatt kön-valp
BIR  röd-gul rosett  Bäst I Rasen
BIM  vit-grön rosett  Bäst I Motsatt kön
BIG  röd rosett Bäst I Gruppen
BIG-2  blå rosett Bäst I Gruppen 2:a
BIG-3  gul rosett Bäst I Gruppen 3:a
BIG-4  grön rosett Bäst I Gruppen 4:a
BIG-reserv  orange rosett  Bäst I Gruppen 5:a
BIS  röd-vit rosett Best In Show – utställningens bästa hund
BIS-2  blå-vit rosett Best In Show 2:a
BIS-3  gul-vit rosett Best In Show 3:a
BIS-4  grön-vit rosett  Best In Show 4:a
BIS-reserv  orange-vit rosett Best In Show 5:a

 
1:a pris betyder ”Typiskt och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriörfel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.”

2:a pris betyder ”I typ och byggnad god hund, vars exteriörfel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat.”

3:e pris betyder ”I typ god hund, vars exteriörfel inte är av mer allvarlig art än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.”

KEP (kan ej prisbelönas) tilldelas hund som visar i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet. Ex. är om hunden är ovan vid koppel, visar valpigt temperament, är i dålig kondition (mager eller fet). Detsamma gäller om en hund är så nytrimmad att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens päls.

0-pris tillfaller hund som visar aggressivitet eller försöker fly. Det ges ochså till en hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel. Orsaken till 0 pris skall alltid anges i domarkritiken och i prislistan.

I valp-, champion- och veteranklass förekommer även "utan pris" (UP), vilket motsvarar 0-pris. Kryptorchid valp skall tilldelas UP. Om en hund tilldelats UP får den inte fortsätta tävla i någon klass vid den utställningen.

Konkurrensbedömning innebär att de hundar som deltar i klassen placeras inbördes i ordningen 1:a,2:a,3:a,4:a samt reserv. I den mån klassen består av fler än fem hundar benämns övriga som "oplacerade" (Opl). I klass med konkurrensbedömning utdelas endast ett pris av var valör.

Cert och Ck delas inte alltid ut. Domaren kan av någon anledning hålla inne certet/Ck utan att behöva ge någon förklaring till varför. De flesta talar dock om för utställarna/publiken varför han/hon valt att inte dela ut det/dem.
 

Valpklass

Valpklassen är indelad i valpar 4-6 mån och valpar 6-9 mån. Valpklassen är alltid inofficiell och består endast av konkurrensbedömning. En valp med diskvalificerande fel eller som är kryptorchid skall tilldelas ”utan pris” (UP). Hederspris (Hp) kan tilldelas hur många valpar som helst.

Först ut är hanvalpar 4-6 månader. Dessa bedöms enligt ovan och placeras i klassen, etta, tvåa och så vidare. De som får Hp tävlar sedan vidare. Därefter bedöms hanvalpar 6-9 månader på samma sätt. Samtliga hanvalpar med Hp tävlar om bästa hanvalp. Samma sak gäller för tikvalparna. Bästa hanvalp respektive tikvalp tävlar sedan om BIR-valp och BIM-valp. Här gäller att om domaren tycker att tikvalpen är bästa valp i rasen tilldelas hanvalpen BIM-valp och vice versa.

BIR-valpen går sedan vidare till gruppfinalen. Där den bedöms tillsammans med alla hundar i sin grupp som har fått BIR. Dvs att en Australian Shepherd bedöms tillsammans med alla andra valpar som fått BIR och tillhör grupp1. Den valpen som vinner BIG gär sedan vidare för att tävla om BIS:et Domaren placerar de fem bästa valparna BIS1-valp t.o.m. BIS-reserv -valp, övriga valpar anses vara oplacerade.


Vuxna hundar


Först ställs alla hanhundar, sedan tikarna. Även de vuxna hundarna är indelade i olika klasser.

Juniorklass (junkl. eller jk)

I denna klass ställs hundar som är över 9 månader men som inte fyllt 15 månader. Alla hundar bedöms och tilldelas etta eller tvåa beroende på hur bra domaren tycker de är. De hundar som får ett rött band (1:a pris) tävlar sedan vidare i juniorkonkurrensklass (junkk eller jkk)
Här placeras hundarna etta till femma. De hundar som domaren vill se igen mot de äldre hundarna får Hp. Dessa skall in och tävla igen senare.

Unghundsklass (ukl)

Här tävlar hundar som fyllt 15 månader men inte 24 månader och som inte är svensk utställningschampion (SUCH). Bedömningen tillgår precis som i juniorklassen. De hundar som får 1:a pris tävlar vidare i undhundskonkurrensklass (ukk)
Exakt samma som jkk. Hundarna placeras etta till femma och de domaren vill se igen får Hp.

Öppen klass (ökl)

I denna klassen tävlar alla hundar som har fyllt två år men som inte är svensk utställningschampion (SUCH). Hundarna kvalitetsbedöms enligt ovan och de som fått 1:a pris stannar kvar alternativt kommer in direkt i ringen igen.

Segrarklass (skl)

Nu ska de  juniorer och unghundar som fått Hp in i ringen igen. Domaren placerar fem hundar som etta till femma och resten blir oplacerade. Om domaren tycker att en eller flera hundar motsvarar championkvalitet delas Ck/Hp ut. Den bästa hund som fått Ck får det eftertraktade certet. Det krävs tre cert för att bli svensk utställningschampion (SUCH).
Många raser har krav på bruks- eller jakt-meriter för att få tillträde till Segrarklass.


Championklass (chkl)

Här ställs de hundar som innan utställningen fått svenskt utställningschampionat eller som enbart har internationellt utställningschampionat. Alla hundar bedöms och placeras. Om domaren tycker att hundarna motsvarar championat- kvalitet får de Ck/Hp. Dessa tävlar sedan vidare i bäst i sitt kön. Det kan tyckas onödigt att en hund som redan är champion får Ck/Hp, men sådana är reglerna. Det är inte säkert att domaren tycker alla hundarna i chkl motsvarar en champion i hans/hennes ögon.


Veteranklass (vetkl)

Här tävlar de hundar som fyllt sju år. Bedömningen är den samma som i chkl, dvs alla hundar grundbedöms och placeras därefter. Även här delas Ck/Hp ut. På flera utställningar har man även BIS-final för veteraner där utställningen finaste veteran utses till BIS-veteran.

Veteraner har den fördelen att de kan delta i både Öppen klass och Veteranklass om de så önskar. Det innebär att en hund som deltar i både ökl /chkl och vetkl kan få två Ck/Hp. Certet delas dock bara ut i ökl.


Bästa hanhundsklass (bhkl)

är obligatorisk för hanhundar som tilldelats Ck på den aktuella utställningen. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Är det en internationell utställning så kan domaren ge den bästa hunden, som är minst 15 månader gammal och ännu inte är bekräftad Intuch, i klassen CACIB och den näst bästa Reserv-CACIB, se nedan. Den hanhund som vinner skall tävla vidare om Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön.


Bästa tikklass (btkl)


är obligatorisk för tikar som tilldelats Ck på den aktuella utställningen. Motsvarar helt bhkl. Vinnande tik skall tävla vidare om Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön.

Bäst I Rasen och Bäst I Motsatt kön (BIR och BIM)

Här tävlar bästa tik och bästa hane om BIR och BIM. Den hund som är bäst tilldelas BIR och den andra BIM. Den hund som tilldelas BIR skall tävla vidare i finaltävlingarna om Bäst I Gruppen (BIG).


CACIB (Certificat d´Aptitude au Championnat International de Beauté)
Vid internationella utställningar delas internationellt utställningscert, CACIB och Reserv- CACIB ut. Dessa delas ut i bhkl och btkl. Denna tävlan är även obligatorisk för de hundar som på grund av rasens särbestämmelser inte varit berättigade att tävla i bhkl och btkl.
Förhindrade att delta i denna tävlan är:
•  hund som enbart tävlar i veteranklass
•  hund under 15 månader
•  hund som erhållit titeln "Internationell utställningschampion" bekräftad av den internationella hundorganisationen FCI, Federation Cynologique Internationale.
•  hund vars stamtavla inte upptar tre generationer registrerade förfäder Det är utställarens ansvar att anmäla om hunden inte uppfyller dessa krav.

Obs! Flera raser har särbestämmelser för CACIB. Vilka raser som har vilka bestämmelser tas inte upp här.
Bäst I Gruppen (BIG)
Här tävlar de hundar i varje ras som tilldelats BIR. Eftersom det finns väldigt många hundar har de delats in i olika grupper.
I Sverige finns det tio olika grupper.
1. Bruks-, vall-, boskaps- och herdehundar
2. Pinscher, schnauzer, molosser, bergs och sennenhundar
3. Terrier
4. Taxar
5. Spetsar och spetslika raser av urhundstyp
6. Drivande-, sök- och spårhundar
7. Stående fågelhundar
8. Apporterande, stötande och vattenhundar
9. Sällskapshundar
10. Vinthundar


I BIG placerars de fem hundar som har högst klass och resterande blir oplacerade. Gruppvinnaren går sedan vidare till utställningens stora finalklass,

Best In Show (BIS)

Här tävlar utställningens tio gruppvinnare mot varandra. Det är en ren konkurrensbedömning och domaren placerar hundarna etta till femma. Ibland placeras även övriga hundar sexa till tia, men det är inte så vanligt. Denna klass tar ofta en stund, ekipagen kan få springa varv på varv medan domaren funderar på placeringen. Domaren börjar vanligtvis på reservplats och pekar ut den hund som skall placeras där. Därefter är det fjärde plats och sedan tredje plats. Nu är det två hundar kvar och två nervösa förare. Domaren pekar nu ut den hund han/hon vill se som vinnare. Denne erhåller en stor röd-vit rosett och oftast ett flertal andra saker. Ofta får även den vinnande hunden en stor säck med hundmat från det foderföretag som sponsrat utställningen. De övriga hundarna som placerats i BIS-finalen får även de sakvinster och ofta hundmat.

Text: Carina Losenborg
 

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se