den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarOvrigtKnaleden
  Sök
Knäleden Minimera

Knäleden Minimera

Knäleden är mellan laterala och mediala condylen på femur och tibia. Över knäleden går patellarsenan, som är fästsenan från quadriceps femoris och fäster på tuberositas tibiae. Mellan benen finns laterala och mediala meniskerna som fyller ut och jämnar till leden. Korsbanden och collateralligamenten håller ihop och stabiliserar leden. Sesambenen patella (cranialt) och fabella (caudalt) håller ut senorna från leden.

Sesamben

Patella är ett sesamben som har till uppgift att hålla ut patellarsenan från leden. Den är V-formad för att den ska passa i trochlea femoris. Ledytan får även en större yta som trycket kan fördelas på.
Patellan ska kunna glida i leden och rörelse i sidled tillåts inte. Vissa hundar har en missbildning som gör att patellan inte är V-formad eller att trochlea femoris är för slät. Patellan hoppar då ur led och hunden börjar halta, tillslut hoppar den tillbaka i sitt läge och hältan försvinner. Man kan palpera fram om det finns en onaturlig rörelse i patellan, detta är vanligt problem hos småhundar och måste opereras.
Quadriceps femoris kan även dra snett om ett huvud är spänt eller starkare än de andra. Palpera över quadriceps femoris och leta efter spänningar.

Fabella (gastrocnemicus sesamben) är ett parigt sesamben som håller ut gastrocnemicus fästsenor från knäleden. De är placerade proximalt om mediala och laterala condylen på femoris.

Popliteus sesamben är placerad mellan laterala och mediala condylen på tibia. Den håller ut popliteus från leden

Ligament och senor

Collateral ligament finns ett medialt och ett lateralt. De stabiliserar och förhindrar att leden sig i sidled. De löper medialt och lateralt på condylerna på femur och tibia. Om ett är uttöjt eller skadat så tillåts rörelse i sidled och leden blir ostabil.

Cruciate ligament (korsbanden) finns ett caudalt och cranialt. De fyller utrymmet vid eminenta interconylaris tibiae. De stabiliserar och förhindrar rörelse framåt och bakåt. Om de blir uttöjda eller skadade så tillåts rörelse och man kan palpera fram det.

Patellarsenan är fästsenan från quadriceps femoris som löper över patella och fäster på tuberositas tibiae. Över patellan löper det laterala och mediala femoropatellar ligamenten från patellarsenan till proximalt på condylerna på femur.
Patellarsenan hålls ut av patellan.
 

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se