den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarOvrigtdra i kopplet
  Sök
Bilder på hasen Minimera

Frisk Has

Dålig Has

Det gör väl inget om hunden drar i kopplet? Minimera

Det är inget ovanligt att se hundar som drar i kopplet när de ska gå ut och gå. Men hur påverkar det egentligen hunden?
 
Alla vet att en unghund inte ska anstränga sig för mycket, gå i trappor, hoppa o.s.v. för att den inte är färdig vuxen. Om en unghund gör detta så kan framför allt det bli bestående led-, muskel- eller ledskador.

Vad är det då som händer när en hund drar i kopplet? Jo den lägger all vikt bak och trycker på så vissa hundar nästan lättar med framdelen. Det blir ett väldigt tryck på hundens bakdel och hals (om den har halsband), och vi har precis konstaterat att unga hundar inte ska anstränga sig. Även den färdig vuxna hunden kan bli skadad genom att överanstränga sig, men det är lättare för en yngre hund.

Om vi börjar med bakdelen så är det framför allt hasen som påverkas när hunden lägger bak vikten. Som du ser på bilden är hundens has utformad av fem små ben som hålls ihop stenhårt av ligament. Innan hunden är färdig vuxen så är dessa ben inte helt fasta utan har en liten rörlighet vilket gör hasen instabil. När trycket läggs på hasen så töjs ligamenten ut och låter man inte detta läka ordentligt så kan skadan vara kvar hela hundens liv. Hunden får en instabil has som börjar ömma och blir överrörlig när hunden skjuta på. På vissa hundar kan man se att det blir en utbuktning på baksidan av hasen, men för att få det bekräftat måste en massage terapeut/veterinär kontrollera det. Ligament som är uttöjda är mycket svår läkt och kräver en noga beräknad rehabilitering. Det tar i regel minst sex månader för att det ska läka ihop på en ung hund, en äldre hund är det inte säkert att det läker alls beroende på omfattning. 
 
Det som händer med halsen är inte lika vanligt men inträffar. Hundarnas luftrör är uppbyggda av broskringar, vid ung ålder är inte dessa ringar helt färdigvuxna. När trycket på framsidan av halsen uppstår av halsbandet finns risken att dessa ringar kan bli skadade och hunden får ett ”visslande/väsande” ljud vid andning. Detta är inget man kan göra något åt och hunden får leva med det. Detta problem uppkommer inte på de hundar som har sele då tryckytan blir mycket större och inte endast på halsen.

Så nu kan ni nog svara själva på frågan om det gör något att hunden drar? Börja träna din hund redan som valp att inte dra i kopplet. Lyckas du inte själv så ta hjälp av någon kunnig tränare eller liknande person.  Det lönar sig i längden och det är trevligare att gå ut och gå med en hund som inte drar!
 

Text och bild; Emma Grytsjö

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se