den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarSjukdomar/skadorBorrelia o Ehrlichia
  Sök
Fästing Minimera

Fästingsjukdomar Minimera

Ehrlichia

Ehrlichia är en bakteriell sjukdom som sprids via fästingar. I Sverige finns 2 typer av ehrlichia, granulocytär och monocytär. I den granulocytära angrips  granulocyterna och i den nonocytära ehrlichan angrips monocyterna båda är olika typer av vita blodkroppar. Skillnaden mellan dessa är att granulocyterna äter upp bakterier medan monocyterna fungerar som renhållare och hjälper till att rensa bort död vävnad.

Symtom på ehrlichia är ofta diffusa och ibland mycket svåra att upptäcka men de vanligaste är akut feber, trötthet och minskad eller upphörd aptit. Andra vanliga symtom är hälta,stelhet, ledont, vinglighet, mag och tarmstörningar eller minskat antal trombocyter (blodplättar). Trombocyter finns i kroppen för att stoppa blödningar och få blodet att koagulera.
För att kunna ställa diagnosen ehrlichia tas ett blodprov, där mäter man antalet Titer i blodet, dvs antalet antikroppar i blodet. Att enbart påvisa antikroppar är dock inte tillräckligt för en diagnos, det kan innebära att hunden någon gång varit utsatt för infektionen och säger inget om de aktuella symtomen. Därför är testet i kombination med symtomen viktiga för att kunna ställa diagnosen.
Behandling sker med antibiotika och det är viktigt att inte avsluta den för tidigt. Hunden kan bli helt frisk eller få bestående men, detta beror ofta på i vilket skede man upptäcker sjukdomen och hur länge hunden har gått med den.

Terapeutens kommentar:    

Många hundar som har haft ehrlichia kan få återkommande huvudvärk speciellt de som har gått med infektionen länge innan den upptäcktes. Har hunden svårt med höga ljud, går gärna o gömmer sig när det blir för stökigt, blir aggressiv eller får andra märkliga symtom, kontakt er massör så att de kan hjälpa er ta bort huvudvärken.


Borrelia

Borrelia är en bakteriell sjukdom som sprids till hunden från fästingar. Sjukdomen har en akut form då plötsligt hög feber, förstorade lymfkörtlar, dåligt allmäntillstånd och nedsatt aptit inträffar. Även hälta som kan vara  periodvis uppträdande intermittent eller diffus smärta i kroppen förekommer.
Ibland förekommer hjärtmuskelinflammation eller hjärnhinneinflammation, menignit. 
Inkubationstiden kan vara mycket lång , upp till 1 år.
Diagosen ställs genom ett blodprov där man tittar på antalet titer, antikroppar  i blodet. Som behandling ges antibiotika i 2-6 veckor. Även hos borrelia kan man få bestående men av sjukdomen om den inte upptäcks i tid med ledvärk och trötthet som främsta symtom.
 

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se