den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarSjukdomar/skadorPatellaluxation
  Sök
Normalt knä Minimera

 

Knä med patellaluxation Minimera

 

Patellaluxation Minimera

Vad är patellaluxation?


Ordet patella kommer från det latinska ordet patina och betyder  ”en platt skiva”. Denna beskrivning passar bra på en människas knäskål men inte lika bra på hundens. Hundens knäskål är V-formad detta för att passa in i Trochlea femoris. Läs mer om knäleden under basanatomi. När en hund har patellaluxation betyder det att knäskålen inte ligger fast i det läge den ska utan går att flytta i sidled. Det betyder att knäskålen kan hoppa ur sitt läge och orsaka hunden smärta.

Lateral och medial

Lateral betyder från mitten och medialt betyder mot mitten. Lateral luxation är inte så vanlig denna form  förekommer hos medeltunga raser, ex flatcoated retriever, storpudel och wachtelhund. Medial luxation förekommer nästan bara hos småhundar. Detta är den vanligaste sorten så det är den vi kommer behandla i denna text.

Symtom och behandling

En hund kan vara helt obesvärad av sina glappande knäskålar den varken haltar eller har ont. Andra blir halta då och då och knät kan tom låsa sig i böjt läge. Låsningen går oftast över av sig självt annars får man hjälpa hunden genom att böja och sträcka leden några gånger tills det lossnar. Detta kan dock göra ont hos en del hundar och i sämsta fall så har knät låst sig så allvarligt att det inte lossar, då kommer hunden att hoppa på tre ben. Uppsök då alltid veterinär!
Hos 25 % av alla hundar är patellaluxation dubbelsidig dvs att den finns på båda hundens knän. Vissa hundar har så lindrig patellaluxation att den kanske inte upptäcks förrän man gör en kontroll inför parning. Det vanligaste är dock att hunden visar lätt hälta och regelbundna bakbensrörelser då och då. En hund som inte har några symtom behöver givetvis inte behandlas.
Om hunden har mycket problem med sina knän finns det flera olika operationer att tillgå, rådfråga veterinär om detta.


Avel

En hund som har patellaluxation bör inte användas i avel. Friska syskon bör paras sparsamt. Om en tik eller hane lämnat valpar med patellaluxation i olika kombinationer påverkar det hundens fortsatta avelsvärde. Vilka regler som gäller för olika raser beslutas av rasklubbarna.

Valpar

När man besiktigar en åtta veckors valp går man igenom knäleden. Känns knäskålarna lösa kan det dock vara helt normalt. Leden är outvecklade och ledbanden ostadiga. Man kan därför inte förutsäga en vuxen hunds knästatus redan i valpåldern, lika litet som man kan veta något om höft- eller armbågsstatus. När valpen växer kan knät få en helt normal utveckling och ledbanden bli normala.

Om du misstänker att din hund har patellaluxation kan du be din veterinär eller massör känna efter.
 

Text: Carina Losenborg

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se