den 12 augusti 2010
You are here: ArtiklarSjukdomar/skadorStress
  Sök
Låt valpen vila Minimera

Stress Minimera

Stress, hur påverkas kroppen?

Hundar är otroligt känsliga för hur vi mår, är vi stressade blir även hunden det. Hunden lever i vårat hem och miljön som finns där påverkar hunden. Vid negativ stress påverkas kroppen på ett negativt vis och kan ge väldigt konstiga symtom.
Vid stress visar kroppen samma beteende som vid flykt eller kamp som är en överlevnads reflex. Adrenalinet och noradrenalinet laddar kroppen för en jätteansträngning som aldrig kommer ut ur kroppen. Allt som inte behövs för flykt/kamp stängs av.

Musklerna får inte den näring de behöver då muskeltonusen höjs när hunden går och spänner sig. En muskel läker när den är i vila men vid stress läker den inte och näringen kommer inte fram till alla muskelceller. Då cellerna inte får näring är det en stor risk för celldöd i muskeln. Hunden kan visa symtom som ömhet i kroppen och sträcker sig lättare.

Adrenalinet påverkar hjärtat att pumpa ut mer blod till kroppen och blodtrycket ökar. Kroppen måste få mer syre för att kunna utföra ansträngningen. Hunden har alltid en högre puls.
 
Lymfsystemet blir överbelastat då det inte hinner ta upp alla de slaggprodukter som blodet får med sig. Bakterier och virus sprids snabbare i den ökade cirkulationen och det belastade lymfsystemet, risken för infektioner ökar.

Noradrenalin påverkar luftrören att vidga sig för att få in mer luft och syre. När de aldrig stängs till kommer mer luft ner än vad som behövs och flimmerhåren har mer att rensa ut. När de blir överbelastade går bakterier och damm rakt ner i lungorna.

Binjurarna är ansträngda då de alltid överbelastas med att producera adrenalin och noradrenalin. Detta för att hålla kroppen beredd för flykt/kamp.

Pupillerna vidgas av noradrenalinet för att kunna se bättre. Nackdelen är att ögat blir mer oskyddat då det aldrig kan vila. Synen kan försämras.

Huden speglar till det yttre hur hunden mår. Då huden inte är prioriterat vid stress så kan man se symtom som utslag, torr hud, mjäll, fet päls, matt päls, kala fläckar m.m. Andningsförmågan i huden kan försvinna och hunden blir överhettad och flåsar hela tiden. Huden är kroppens försvar mot det yttre och när det försvaret minskar kan infektioner komma rakt in i kroppen.

Tarmkanalen stängs ner då andra organ och muskler behöver blod och näring vid stress. Magkatarr, näringsbrist, sura uppstötningar, diarré osv. är vanliga symtom på stress. En hund som är stressad kan sluta ta upp ämnen i fodret och hela kroppen blir nedsatt.

Njurarna stängs av och kroppen filtrerar inte urinen lika bra. Urinen blir mörk, luktar illa och kroppen får sänkt pH värde. Vid en sur kropp läker sår mycket sämre och kroppen tar inte upp näring lika bra.

Mjälten  är en blodbank för röda blodkroppar. Denna reserv släpps ut vid stress och blodet får en konstant ökad mängd av röda blodkroppar. Blodet får en tjockare konsistens.

Leverns förmåga att filtrera blodet försämras. Systemet blir överbelastat och levern blir full av tungmetaller som fortsätter cirkulera i kroppen.

Könsorganen slutar fungera och sexuallusten försvinner. Tikar blir inte dräktiga och hanarnas fortplantningsförmåga försvinner. 

För att hunden ska bli av med stressen är det viktigt att ge det tid och låta hunden få sin dagliga vila i lugn och ro. Att aktivera hunden så den blir trött och får göra sig av med överskottsenergin den har byggt upp. Planera vardagen och inte ge hunden några orimliga krav utan att se till individen. Ge hunden mat ro så den inte behöver stressa sig i maten. Ställa krav på hunden så den vet rangordningen i hemmet.

Magnesium kan hjälpa mot stress då det är lugnande för musklerna och kroppen. 
 

Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se